محل کارخانه:جاجرود-منطقه صنعتی سعید آباد
دفتر مرکزی : 02177380416
کارخانه : 02176201147

فرم استخدام ایران بالابر

نام *
نام خانوادگی *
نام پدر *
شماره شناسنامه *
شماره ملی *
محل صدور *
تاریخ تولد *
وضعیت تاهل
مجرد متاهل مطلقه
تعداد فرزندان
وضعیت نظام وظیفه
پایان خدمت معافیت

مشخصات تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
تاریخ اخذ مدرک

سوابق شغلی (از آخرین مورد)

شرکت شمار 1
تاریخ شروع
تاریخ پایان
نام شرکت
سمت
شرکت شمار 2
تاریخ شروع
تاریخ پایان
نام شرکت
سمت
آیا گواهینامه رانندگی موتور سیکلت دارید؟
آیا گواهینامه رانندگی ماشین دارید؟
در صورت نیاز امکان سپردن ضمانت مالی یا ملکی دارید؟
آیا مبتلا به بیماری خاصی هستید؟
تلفن ثابت
آدرس محل سکونت *