محل کارخانه:جاجرود-منطقه صنعتی سعید آباد
دفتر مرکزی : 02177380416
کارخانه : 02176201147

مزایای آسانسورهای هیدرولیکی

پمپ های هیدرولیکی

مقدمه :

& lt;br/& gt;

یک پمپ هیدرولیکی ، انرژی مکانیکی حاصل از موتور الکتریکی یا احتراقی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند . معمولا جهت راه اندازی پمپ ها در تاسیسات ثابت هیدرولیکی از موتور احتراق داخلی استفاده میشود . آنچه در مورد عملکرد پمپ لازم است بدانیم این است که پمپ فقط جریان تولید می کند و فشار بوجود آمده بستگی به میزان مقاومت در مقابل جریان تولیدی دارد . & lt;br/& gt;

[(gray)| تقسیم بندی پمپ ها :

[(gray)| تقسیم بندی پمپ ها :[

& lt;br/& gt;

[(photo)| 1028330408641001B ]

[photo)|1028330408641001B)]