• اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس

محصولات

آسانسور مخصوص سالمندان

توضيح فارسي : آسانسور مخصوص سالمندان

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

نام آسانسور هیدرولیک :

آسانسور مخصوص سالمندان

عکس کوچک 1 :

files\8141\Products\24894-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8141\Products\24894-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8141\Products\24894-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3526

اوج صنعت پردیس