• اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس

تماس با ما

دفتر مرکزی تهران

نشانی : ایران - تهران - تهران - تهران پارس - خیابان توحید - خیابان 16 غربی - پلاک 10 - واحد 1

تلفن:

77380416

21

0098

2397361

0912

0098

77380416

021

0098

فکس:

77371450

021

0098

سایت:

www.iranbalabar.com

پست الكترونيك:

info@iranbalabar.com

پرسنل شرکت : مهندس مهدی خلیلی (مدیر عامل )    -  اکبر میری (عضو هیئت مدیره)    -  آمنه شرف الدین شیرازی (رئیس هیئت مدیره)    -  امین فریدی (واحد تدارکات و فروش)    -  مهندس محمودی (واحد طراحی و ساخت)    -  مجید آزادبخت (مدیر کارگاه برق و الکترونیک)    -  موسی ابراهیمی (تاسیسات و انبارها)

نمایندگی استان هرمزگان

نشانی : ایران - بندر عباس - آقای چمران

تلفن:

33680713

076

0098

3585864

917

0098

پرسنل شرکت : حجت پورحسینی (مشاور و مدیر فروش)

نمایندگی استان خوزستان

نشانی : ایران - دزفول - آقای کشاوز -

تلفن:

7093554

916

0098

پرسنل شرکت : مهدی اورکی (مشاور و مدیر فروش)

کردستان

نشانی : ایران - سنندج -

تلفن:

09101642784

09129476180

پرسنل شرکت : سجاد پروندی (مدیر)

امینیان

نشانی : ایران - شهرکرد -

تلفن:

1846479

913

0098

پرسنل شرکت : امینیان ()